Home

Hiv smitte sannsynlighet

Yrkesvaksinasjon - FH

Å redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere forårsaket av biologiske faktorer de kan bli eksponert for i yrkessammenheng - direkte beskyttelse Å. Tuberkulose har vært funnet hos mennesker siden forhistorisk tid. De tidligste utvetydige spor av Mycobacterium tuberculosis var i levninger av en 17 000 år gammel. Svært få vaksiner er benyttet til gravide i større utstrekning. Kunnskap om mulig risiko for fosterskade er derfor begrenset. Ut fra teoretiske.

Har du tenkt på hva som blir de økonomiske konsekvensene for deg og dine nærmeste dersom du skulle bli alvorlig syk, ufør eller falle fra? Se våre anbefalinger. Denguefeber er en sykdom forårsaket av arbovirus i slekten flaviviridae og som overføres med aedes-mygg,mygg. Myggartene som overfører viruset, oppholder seg. Babesiose: er en zoonose, forårsaket av infeksjon med den malarialignende Babesia-parasitten. Zoonose er betegnelsen på en dyresykdom som kan smitte over på menneske

Tuberkulose - Wikipedi

  1. Indikasjoner:Injeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte: Aktiv revmatoid artritt hos voksne, forskjellige former av alvorlig, aktiv, juvenil, idiopatis
  2. Alle kommuner skal ha et helsestasjonstilbud for ungdom opp til 20 år, jf. forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 3 første ledd bokstav b
  3. Prevensjon må velges ut i fra individuelle behov hos den enkelte. En må sørge for et godt grunnlag for valg av prevensjonsmetode, og legge til rette for at den.
  4. Vaksinasjon av gravide og ammende - FH

Trygg fremtid - forsikring ved kritisk sykdom, uførhet og dødsfall - DN

populær: