Home

Hva er en uønsket hendelse

Celler, vev og organer - Helsedirektorate

Pasientsikkerhet.no inneholder temaartikler, praktiske tips, metoder og anonym læringsinformasjon fra uønskede hendelser (avvik) i helsetjenesten På brreg.no kan du registrere og endre opplysninger på bedrift, finne bedriftsinformasjon og kunngjøringer, sjekke heftelser i bil og stoppe telefonsal Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Import og salg av legemidler - Legemiddelverke

Arbeidstilsynet arbeider for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv. Arbeidstilsynet skal gjennom tilsyn og veiledning motivere virksomhetene til å ivareta. Ferie for alle!. Kampen mot lusa!. Velkommen til nytt foreldrekurs!. God jul NLF mottar daglig spørsmål om RO1, RPAS og droner. Hva er lov, hvordan kjøpe forsikring m.m. finner du svar på her Arbeidstilsynet Risiko -hva er det for tilsynsetatene? •«Et uttrykk for fare eller trussel som en uønsket hendelse representerer for mennesker, miljø o

Eksempler på hva man kan legge frem i et ledermøte: Få en brukerrepresentant til å presentere sin opplevelse; Presenter en pasientcase; Presenter en uønsket hendelse Vi tilbyr alle taxitjenester fra MaxiTaxi, kjøring for idrettslag, flytaxi, bryllupkjøring, skoletur/barnehageturer, skiturer, pakketurer, rebuskjøring, Colorline. Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av.

Aktuelt fra SmartDok. Ledige stillinger, programoppdateringer, endringer i systemet, messevirksomhet og andre nyheter kan du lese her

Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte (FEST) - Legemiddelverke

  1. Pasientsikkerhet.no Ressurser for helsepersonel
  2. Forsiden Brønnøysundregistren
  3. Trakassering - Wikipedi
  4. Arbeidstilsyne
  5. Forsiden - Buskerud skol

Norges Luftsportforbund - frihet og spennin

Få siste oppdateringer om SmartDok - Nyheter om produkte

populær: