Home

Arbeidsmiljøloven trekke oppsigelse

Den som er oppsagt eller avskjediget kan ha rett til erstatning for tort og svie. Advokat (H) Nicolay Skarning fra Kvale Advokatfirma gir deg en oversik over. Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til at Stortinget 15. juni 2017 vedtok ny lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Loven. I denne artikkelen gir advokat Birger Svensson i advokatfirma Svensson Nøkleby en oversikt over reglene som gjelder ved oppsigelse av 10 arbeidstakere eller mer p.g. Utvelgelseskrets er tema i en ny Høyesterettsdom, som også gir flere viktige avklaringer om lovlig prosess ved nedbemanning 27. februar 2019 / Ukategorisert. Oppfølging eller oppsigelse av ansatte som ikke presterer. På dette webinaret skal du lære om hvordan du håndterer ansatte som.

Oppreisningserstatning (tort og svie) ved uberettiget - Jusstorge

Når må den ansatte erstatte skade han forvolder? Våre advokater bistår deg ved ved spørsmål om ansettels En skriftlig advarsel i et arbeidsforhold er et av virkemidlene en arbeidsgiver har til å korrigere uønsket/ureglementert oppførsel fra en arbeidstaker Lurer du på hvordan feriepenger beregner, når de utbetales eller om du har krav på bonus? Her kan du lese om dine rettigheter knyttet til feriepenger 2.1.1.1 Hovedregelen om offentlig utlysning. Hovedregelen i staten er at ledige stillinger skal lyses ut offentlig. Dette er nødvendig for å sikre reell konkurranse. Er du usikker på når du kan trekke til fjells i påsken? Her er reglene for arbeid på helligdagene - og hva du har krav på i lønn

Hvilke rettigheter og muligheter har du ved oppsigelse fra arbeidsgiver? Oppsigelse fra arbeidsgiver innebærer et påbud til arbeidstaker om opphør av. For å gi ungdom en ekstra beskyttelse mot skadelig arbeid har arbeidsmiljøloven spesielle regler for de under 18 år. Ulike regler gjelder for de..

Arbeidsgivers plikter - Arbeidstilsyne

Energioverenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge Her finner du BIs forskrifter, samt lenker til relevante lover og forskrifter som gjelder for studenter ved BI 2017-08-27 Av: Anne Lise Isaksen Ãpent møte om EU og EØS . . Troms Nei til EU inviterte torsdag 24 august. Rundskriv Hovednr. 76 § 12 - Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Sist endret 08.03.2019, jf. overskriften

Kontakt spesialiserte advokater Er du usikker på når du kan trekke til fjells i påsken? Her er reglene for arbeid på helligdagene - og hva du har krav på i lønn

PM-2017-8: Ny lov om statens ansatte mv

 1. Masseoppsigelser - Jusstorge
 2. Utvelgelseskrets - Høyesterettsdom (2015) om nedbemannin
 3. juridiskabc.no - Nyheter og artikler innen lov & ret
 4. Når må den ansatte erstatte skade han forvolder? Spør advokaten
 5. Skriftlig advarsel - tekna
 6. Feriepenger: Hvor mye får du og hva sier loven? Codex Advoka

Statens personalhåndbok 2019 - 2 Ansettelse og opphør av tjeneste - Lovdat

Valla-saken - Wikipedi

 1. Innleie av arbeidskraft - Advokatfirmaet Ytterbøl & c
 2. Bestemmelser om forskjøvet arbeidstid - nsf
 3. Advokat Advokatfirmaet Nicolaise
 4. Hovedtariffavtalen for Den norske kirke 01

Energioverenskomsten El og I

 1. Lover og forskrifter Søknad og opptak Studere ved B
 2. Troms Nei til E
 3. hovednr.76-12-utfyllende-regler-til-arbeids-og-velferdsetatens ..
 4. Advokat? - Oppsigelse - 20 års erfaring med oppsigelse

populær: